Ansatte

Fra venstre (from left): Nancy Eikeland, Peter Daniel Kryvi, Rebekka Helle, Alexander Geelmuyden, Silje Foldøy Furu, Lars T Fadnes, Eline Nordeide, Ruth Elisabeth Johnsrud, Kathy Ainul Møen, Reidun Sletten, Nora Færøy. Øystein Theodor Ødegaard-Olsen tok over hjemmelen etter Kathy Ainul Møen etter at bildet ble tatt.

Ansatte
Fjellsiden legesenter er et legefellesskap med seks fastlegehjemler. Alle er spesialist eller under spesialisering i allmennmedisin, har bred bakgrunnserfaring og flere jobber med forskning. Foruten legene består staben vår av dyktige helsesekretærer med bred erfaring og god kompetanse i pasientbehandling.

Leger (les mer om oss her):
– Lars T Fadnes
– Silje Foldøy Furu
– Alexander Geelmuyden
– Peter Daniel Kryvi
– Øystein Theodor Ødegaard-Olsen
– Rebekka Helle
– Ruth Elisabeth Johnsrud (vikar)

Helsesekretærer:
– Nancy Eikeland
– Reidun Sletten
– Nora Færøy
– Eline Nordeide

 

Bildene er tatt av fotograf Arngeir Berge.