Leger

Lars T Fadnes
Fastlege, spesialist i allmennmedisin. Har doktorgrad (PhD) med fokus på ernæring og barnehelse og diplom i tropemedisin ved London School of Hygiene and Tropical Medicine. Erfaring med bl.a. arbeid ved Hudavdelingen og poliklinikk for seksuelt overførbare sykdommer, rusmedisin, helsestasjon, og jobber ved siden av i deltidsstilling som professor ved Universitetet i Bergen og forskningsgruppeleder for Bergen Addiction Research i Helse Bergen. Engasjert i Helsehjelp for papirløse. Vanligvis praksisdager på tirsdager og fredager.

Silje Foldøy Furu
Fastlege, spesialist i allmennmedisin. Uteksaminert fra Universitetet i Bergen i 2010. Silje har ved siden av praksis som fastlege og legevaktlege, jobbet med forskning og fagutvikling ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin og Universitetet i Bergen. I 2018-2019 var hun psykiater ved avdeling psykose og avdeling allmennpsykiatri ved Betanien DPS. Hun er også engasjert som mentor og universitetslektor for medisinstudentene i Bergen, samt ved helsesenter for papirløse migranter. Vanligvis praksisdager på tirsdager, torsdager og fredager.

Alexander Geelmuyden
Fastlege, spesialist i allmennmedisin. Allmennlege siden 2004. Vært ved Fjellsiden legsenter siden 2009. Studerte ved NTNU i Trondheim. Innehar Kompetanseområdet i alders- og sykehjemsmedisin. Interresse for antroposofisk medisin. Vanligvis praksisdager på onsdager, torsdager og fredager. Erlend Kvamme vil være vikar for Geelmuyden fra september ’20 og ut året og Ole-Jacob Knutsen-Berge vil være vikar fra januar ’21 og fram til oktober ’21. Begge er spesialister i allmennmedisin.

Rebekka Helle
Fastlege, spesialist i allmennmedisin. Studerte ved Universitetet i Bergen. Hun har erfaring med bl.a. medisinsk genetikk i tillegg til allmennmedisin og har vanligvis praksisdager på mandager, onsdager og torsdager.

 

Peter Daniel Kryvi
Fastlege, spesialist i allmennmedisin. Holder på med spesialisering i allmennmedisin. Studerte ved NTNU i Trondheim og ble uteksaminert i 2011. Har erfaring med indremedisin og legevaktsarbeid. Har praksisdager på mandager, tirsdager, onsdager og fredager.

Øystein Theodor Ødegaard-Olsen
Fastlege, under spesialisering i allmennmedisin. Utdannet lege ved Syddansk Universitet Odense Danmark. Har erfaring i legearbeid fra Nord-Norge og ved Haukeland Universitetssykehus. Har interesse for forskning og utvikling og er aktiv både med kitesurfing, seiling på høyt nivå, klatring og ski. Vanligvis praksisdager på mandager, tirsdager og torsdager.

Ruth E. JohnsrudRuth E. Johnsrud
Fastlegevikar som i perioder vikarierer for flere av legesenterets leger. Holder på med spesialisering i allmennmedisin. Utdannet i Budapest. Har erfaring fra rusfeltet etter å ha jobbet i Bergensklinikkene i noen år. Har også erfaring fra sykehjem og legevakt. Opptatt av studentundervisning.

Ansatte ved Fjellsiden legesenter
Fra venstre (from left): Nancy Eikeland, Peter Daniel Kryvi, Rebekka Helle, Alexander Geelmuyden, Silje Foldøy Furu, Lars T Fadnes, Eline Nordeide, Ruth Elisabeth Johnsrud, Kathy Ainul Møen, Reidun Sletten, Nora Færøy. Øystein Theodor Ødegaard-Olsen tok over hjemmelen etter Kathy Ainul Møen etter at bildet ble tatt. Bildet er tatt av fotograf Arngeir Berge.