Åpningstider

 

Kontortid Telefontid Laboratoriet
Mandag 08:20 – 15:00 08:30 – 11:00 og 12:30– 14:00 08:30 – 11:30 og 12:30– 14:00
Tirsdag 08:20 – 15:00 08:30 – 11:00 og 12:30– 14:00 08:30 – 11:30 og 12:30– 14:00
Onsdag 08:20 – 15:00 08:30 – 11:00 og 12:30– 14:00 08:30 – 11:30 og 12:30– 14:00
Torsdag 09:00 – 15:00 09:00 – 11:00 og 12:30– 14:00 09:00 – 11:30 og 12:30– 14:00
Fredag 08:20 – 15:00 08:30 – 11:00 og 12:30– 14:00 08:30 – 11:30 og 12:30– 14:00

Konsultasjoner foregår kun etter timebestilling og i utgangspunktet i ordinær kontortid. Digital dialog (e-konsultasjon) besvares noen ganger også utenfor kontortiden. Hjemmebesøk foregår kun etter avtale.

Vi forsøker å besvare telefoner så raskt vi kan, men i perioder kan det være andre gjøremål som haster som medfører at det blir noe lengre ventetid på telefon. Det er ofte raskt og enkelt å bestille time elektronisk (les mer under Digital kontakt).

Laboratoriet kan ta blodprøver som er bestilt av lege i tidsrommene som nevnt ovenfor. I utgangspunktet trenger en kun å møte opp utenfor laboratoriet i tidsrommene ovenfor uten å avtale tid på forhånd dersom prøvene allerede er bestilt fra lege så lenge en kommer.

Det er stengt i helger og helligdager (inkludert askeonsdag før skjærtorsdag i påsken samt julaften og nyttårsaften). I jul, påske og sommerferier (juli, begynnelsen av august) vil det vanligvis være noe redusert bemanning, men det vil være mulig å få akuttimer utenom helligdagene. I disse periodene kan det også være noe forlenget svartid på e-kontakt, reseptforespørsler og e-konsultasjoner. Tilsvarende kan det være redusert laboratoriekapasitet disse dagene slik at en kan bli forespurt om å komme tilbake på annet tidspunkt eller evt ta blodprøver på l aboratoriet ved Haraldsplass sykehus. Ønsker du bekreftelse på om det er mulig å ta prøvene samme dag, kan du ringe inn i forkant.

Syk utenfor kontorets åpningstid
Hvis tilstanden kan vente til neste arbeidsdag ring tidlig neste morgen i telefontiden, så får du vanligvis time samme dag. Hvis fastlegen din ikke er til stede eller er opptatt, vil en av de andre legene ved senteret undersøke deg. Hvis tilstanden tilsier at du ikke kan vente, bør du ringe Bergen Legevakt på telefonnummer 116117 eller 113 for øyeblikkelig hjelp.