Laboratorietjenester

–      Vi har eget laboratorium og utfører en del undersøkelser som du kan få svar på mens du venter
–      Prøver som må analyseres utenfor vårt hus blir som regel sendt til Haraldsplass Diakonale Sykehus og Haukeland Universitetssykehus sine laboratorier
–      Vi får stort sett elektroniske svar fra alle laboratorier og røntgeninstitutter. Dette gir kort svartid
–      Vi gjør også undersøkelser som

  • Lungefunksjonsundersøkelse (spirometri)
  • Hjerteundersøkelse med EKG
  • Dermatoskopi
  • 24-timers blodtrykksmåling

I jul, påske og sommerferier (juli, begynnelsen av august) vil det vanligvis være noe redusert bemanning slik at det kan være redusert laboratoriekapasitet. Det kan også være enkelte dager med redusert laboratoriekapasitet utenfor disse periodene ved for eksempel sykdom hos våre medarbeidere. Disse dagene kan en bli forespurt om å komme tilbake på annet tidspunkt for prøvetakning eller evt ta blodprøver på l aboratoriet ved Haraldsplass sykehus. Ønsker du bekreftelse på om det er mulig å ta prøvene samme dag, kan du sjekke følgende nettside hvor det skal angis dersom laboratoriet blir stengt (https://sites.google.com/view/fjellsiden-legesenter-lab) eller evt ringe inn i forkant (tlf 55592500).