Lenker

Bergen kommune
Informasjon blant annet om helsetjenester for gravide hos jordmor, for barna på helsestasjonen, hjemmesykepleie eller sykehjem.

Blå resept: hva betyr det?
Informasjon og regler om når du som pasient har rett til legemidler på blå resept

Frisklivssentralen i Bergen
Frisklivssentralen er et kommunalt kompetansesenter med tilbud til personer og grupper som har behov for hjelp til å endre helseatferd.

Fritt sykehusvalg
Ventetid for medisinsk behandling, herunder psykisk helse og rusbehandling

Folkehelseinstituttet

Helsebiblioteket
Helsebiblioteket.no er et nettsted som brukes som kunnskapskilde særlig for helsepersonell.

Helsenorge.no – den offentlige helseportalen
Offentlig helseportal med mye nyttig informasjon

Livskrisehjelpen 

Livskrisehjelpen er Bergen kommunes tilbud til mennesker i akutte livskriser. Livskrisehjelpen er bemannet av helsepersonell med videreutdanning i psykisk helsearbeid. Vi ønsker å støtte og hjelpe deg videre, når det du opplever blir mer enn du kan takle på egen hånd. Dette kan være reaksjoner på alvorlig sykdom eller ulykker, vanskelige samlivsbrudd, å ha mistet noen ved brå død eller selvmord, samt andre hendelser der man kjenner behov for hjelp. Du kan ringe telefonnummer 55568754 dersom du ønsker kontakt med Livskrisehjelpen.

Mine resepter
​Når du har fått e-resept av lege, kan du bruke tjenesten til å få oversikt over e-reseptene dine.

Norsk Helseinformatikk
Anbefalt nettside med relevante, oppdaterte og riktige helseopplysninger.

SOVNO.no
Nettside for Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer med info om søvn og søvnvansker.

Test og tips for å bli røykfri
Her er et godt sted å starte når du har besluttet å ha et liv uten røyk.

Medisinsk fakultet, Universitetet i Bergen
Nettside for Det medisinsk-odontologiske fakultet ved Universitetet i Bergen som legesenteret også har en tilknytning til.

Skjemaer:
MADRS Selvutfylling
Belastningsskala, ADL, demensutredning
Søvndagbok
Kostdagbok for 1 uke for kostholdskartlegging

Selvhjelpskurs for deg som plages av fobier, depresjon, panikkangst, sykdomsangst, sosial angst, langvarige søvnvansker eller lignende:
Fobier
Depresjon.
Her er også litt skriftlig materiell til selvhjelpskurset om depresjon. 
– Panikkangst
Sykdomsangst
Sosial angst
Langvarige søvnvansker eller kortvarige søvnvansker 
Se også flere kurs her

 

For deg som kunne tenke deg å lære mer om kost og helseeffekt, kan følgende presentasjon anbefales:
Dietary patterns and health outcomes-Fadnes -2019-07v3.pdf

For deg som kunne tenke deg å delta på ulike aktiviteter, kan følgende nettside anbefales:
Aktivitetskartet.no

Her er et dokument med oversikt over en rekke ulike aktivitetstilbud og ressuser i Bergen kommune for mennesker med ulike utfordringer (Aktivitetstilbud-i-Bergen).