Resepter og digital dialog

Hvordan bestille resepter på faste medisiner?
–      Du kan vanligvis bestille resept på medisiner som du bruker fast. Det kan du gjøre via ePortalen (eller evt på telefon)
–      Det er viktig at du skriver det korrekte navnet på medisinen, om det er tabletter eller annet, hvilke styrke/dose (mg), hvor mange du bruker i døgnet, hvor mange tabletter det skal være og hva du bruker medisinen for
–      Noen typer medisiner forskrives i utgangspunktet kun ved legetime med oppmøte (som for eksempel vanedannende medisiner)
–      Det er viktig å unngå feil-medisinering. Dersom du ønsker en medisin du ikke har fått ved legesenteret før, bør du vanligvis ha en legetime hos fastlegen for en vurdering
–      Husk å bestille resepter i god tid, spesielt før ferier
–     Fornyelse av eResepter er vanligvis uten egenandel

Har du spørsmål du ønsker å få besvart uten time?
– Dersom du ønsker en dialog med legen, kan du få en digital dialog (e-konsultasjon).
– Med digital dialog (e-konsultasjon) kan de som har fastlege hos oss stille enkle helserelaterte spørsmål og få svar via digital portal (ePortal)
– Digital dialog (e-konsultasjon) benytter sikker innlogging med bankID for å få mulighet til å sende digital dialog (e-konsultasjon) meldinger (tilfredsstiller sikkerhetsnivå 4 og krypteres i henhold til Normen for Informasjonssikkerhet i Helsesektoren)
– I mange tilfeller vil du få rask tilbakemelding på henvendelser sendt via hjemmesiden vår

I jul, påske og sommerferier vil det vanligvis være noe forlenget svartid på e-kontakt, reseptforespørsler og e-konsultasjoner. I sommerferien kan det også e-kontaktmuligheten bli stengt i kortere perioder og det anbefales da at du tar kontakt på telefon.

Regeringen har besluttet at det skal betales egenandel ved alle legekonsultasjoner, uansett om det skjer ved fremmøte på legekontor eller ved elektronisk kommunikasjon (digital dialog/e-konsultasjon). Prisen for en digital dialog (e-konsultasjon) vil tilsvare egenandelen ved fremmøte-konsultasjoner. Egenandelen ved digital dialog (e-konsultasjon) vil “telle” til frikort, og vil være gratis dersom du har frikort, på samme måte som egenandelen ved fremmøte-konsultasjoner. Det vil vanligvis bli sendt ut giro ved besvarelse av digital dialog (e-konsultasjon) etter offentlig regulert avtale.

Når kan digital dialog (e-konsultasjon) være nyttig?
• Enkle spørsmål om kjente sykdommer, medisinering, vaksiner
• For å få svar på resultater og lignende
• Digital dialog (e-konsultasjon) skal ikke brukes til akutte eller komplekse spørsmål. I slike situasjoner bør du ta kontakt med legekontoret for en ordinær konsultasjon
• Antall ord i meldingene er begrenset til 500 per melding

Eksempler på problemstillinger som IKKE bør tas som digital dialog (e-konsultasjon):
• Sammensatte problemstillinger som krever omfattende tiltak eller ved mange eller svært plagsomme symptomer (dette bør vurderes på legetime)
• Tilstander som krever undersøkelser
• Oppstart av vanedannende medisiner
• Vurdering av akutte forverringer med mye plager (dette bør vurderes på legetime eller ved evt. ved legevakt)
• Problemstillinger som er forsøkt løst i tidligere digital dialog (e-konsultasjon) uten hell
• Normalt ikke problemstilling som krever involvering av annet helsepersonell, f.eks. hjemmetjeneste, hjelpemiddelsentral, eldresenter, transporttjeneste og lignende

Forutsetninger for at du kan benytte deg av disse tjenestene
• Du må være registrert med fullt personnummer
• Du bør ha oppgitt korrekt mobilnummer
• Du kan ikke ha uoppgjorte fordringer

– For resepter, digital dialog (e-konsultasjon) og timebestilling kan du trykke på lenken til ePortalen/LOGIN til høyre