Vaksinasjon

Vaksinasjon er effektivt for å forebygge og beskytte mot flere typer alvorlig sykdom.

Influensavaksine
Formålet med vaksinen er å forebygge komplikasjoner ved influensa. Derfor er vaksinen anbefalt av Folkehelseinstituttet til følgende grupper:
– 65 år eller eldre
– Alvorlige lunge/luftveissykdommer
– Alvorlige hjerte/karsykdommer
– Nedsatt infeksjonsforsvar
– Diabetes mellitus (både type 1 og type 2)
– Kronisk nyresvikt
– Kronisk leversvikt
– Kronisk nevrologisk sykdom eller skade
– Svært alvolig fedme
– Gravide i 2. og 3. trimester (fra uke 13)

I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper, primært for å beskytte andre (indirekte beskyttelse):
– Helsepersonell som har pasientkontakt
– Husstandskontakter til personer med nedsatt immunforsvar
– De som har regelmessig kontakt med griser

– Ny vaksinasjon anbefales hvert år. Vi anbefaler at vaksinene ikke gis ved pågående infeksjoner. Etter selve vaksinasjonen bør du sitte og vente 20 minutter på venterommet før du går. Si ifra til legen eller legesekretæren hvis du har spørsmål.
– Influensavaksinen kommer vanligvis i slutten av oktober hvert år. For 2018 forventes influensavaksinen å komme 25. oktober.

Pneumokokkvaksine
Formålet med denne vaksinen er å forebygge lungebetennelser. Derfor er vaksinen anbefalt av Folkehelseinstituttet til følgende grupper hvert 10. år:
– 65 år eller eldre
– Alvorlige luftveissykdommer
– Alvorlige hjerte/karsykdommer
– Nedsatt infeksjonsforsvar
– Diabetes mellitus (både type 1 og type 2)
– Kronisk nyresvikt
– Kronisk leversvikt
– De som har cochleaimplantat (høreapparat operert inn i indre øre)
– Svært alvorlig fedme
– Benmargstransplanterte eller de som har hatt blodkreft (leukemi, lymfom og myelomatose)
– De med manglende/ikke-fungerende milt
– Organtransplantasjon

– Vaksinen gjelder for 10 år om gangen.
– Etter selve vaksinasjonen bør du sitte og vente 20 minutter på venterommet før du går. Si ifra til legen eller legesekretæren hvis du har spørsmål.

Reisevaksinasjon
Skal du på utenlandsreise for eksempel til tropiske områder bør du sjekke behovet for vaksinasjon i det landet eller området du skal reise til. Husk å sjekke dette i god tid før selve reisen. Enkelte av legene ved legesenteret tilbyr samtaler for veiledning rundt dette. Dersom du ønsker en samtale rundt dette og vaksinering, kan du bestille time til dette på telefon. Noen land krever også gulfebersertifikat. Vi har også leger som kan hjelpe med dette.