Koronavaksinering

Fastlegene i Bergen vil bistå kommunen med vaksinasjon mot koronavirus. Vaksine vil skje etter gjeldende prioriteringer og legekontoret vil fortløpende ta kontakt med pasienter som er aktuelle for vaksine for å avklare vaksinasjonsønske og så for å avtale tid når det er klarlagt når vaksiner ankommer.
Råd og vaksinasjonsplaner endrer seg fort. Slik det ser ut nå er det hast med å få satt vaksiner innen 5 døgnetter at vaksinene har ankommet kommunen. Det er derfor viktig at du holder deg i nærheten av telefonen i perioden hvor det er antatt at du kan få tilbud om vaksine. Følg med på fhi.no og hjemmesiden til Bergen Kommune for mer om prioriteringer og antatt ankomst av vaksine.

Ønsker du vaksine?

Dersom du er i risikogruppe eller vet at du tilhører gruppe som er aktuell for vaksinasjon kan du med innlogging via bankID sende en eMelding om dette til legekontoret. Vi ber om at du ikke ringer inn da dette kan skape lange telefonkøer med risiko for at akutte henvendelser ikke når frem.