Påskeferie

Det vil være redusert bemanning i påskeuken. e-kosultasjonstjenesten skrus av under ferieavvikling og vil tas i bruk igjen så snart legen din er tilbake på jobb og kan besvare. Legekontoret kan ringes for ØH-time mandag 29. og tirsdag 30. mars. Onsdag 31. mars-mandag 5. april er vi påskestengt. Legevakt kan kontaktes på 116117 ved behov for akutthjelp som ikke kan vente til over påske.