Endringer i staben!

Fra 29 mars 2021 vil Elisabeth Marie Strømme vikariere for Rebekka Helle, og Ruth Johnsrud vil vikariere for Peter D. Kryvi. Timebestilling og e-Konsultasjoner vil fremdeles foregå som vanlig gjennom gjeldene fastlege i Helsenorge.