Ekstralege

Flere av legene ved Fjellsiden vil av forskjellige grunner ha kortvarige fravær høsten 2021. Vi er heldige som har fått inn spesialist i allmennmedisin Erlend Kvamme, som vil jobbe ekstra for oss for å unngå for lang ventetid på legetetimer.