Redusert mulighet for prøvetaking

Det er varslet leveringsvansker av prøvetakingsutstyr i Norge og flere europeiske land. Dette medfører at vi, frem til levering gjenopptas, kun prioriterer å ta medisinsk helt nødvendige prøver. Generell vitaminsjekk og generelle prøver må utsettes. Beklager ulempen dette medfører.