Tilbud om andre oppfriskningsdose (dose 4) til deg over 80 år

Nasjonale myndigheter har åpnet for at personer over 80 år som har fått tre vaksinedoser og ikke har gjennomgått koronasykdom etter dette, kan få en ny oppfriskningsdose (dose 4). Det er ikke gitt en egen anbefaling om at denne gruppen bør ta en fjerde vaksinedose, men alle skal få tilbudet. 

Nasjonale myndigheter opplyser om at en ny dose nå ikke nødvendigvis vil utelukke behov for en ytterligere oppfriskningsdose til høsten, når det er forventet at smitten vil øke igjen. 

Bergen kommune tilbyr nå den andre oppfriskningsdosen til innbyggere over 80 år. Minimumsintervallet mellom første og andre oppfriskningsdose (dose 3 og 4) er fire måneder.

Bergen kommune – Koronavaksine