Endringer i personalet høsten 2023 ved Fjellsiden legesenter

Vi ønsker å informere om noen endringer i vårt personale de kommende månedene.

Ny helsesekretær:

Mona slutter seg til oss som ny helsesekretær. Vi er glade for å ønske henne velkommen til Fjellsiden legesenter. Vi vil også benytte anledningen til å takke Nora for hennes dedikerte innsats og ønske henne lykke til videre i hennes karriere.

Ny vikar for Peter D Kryvi:

Peter D Kryvi tar permisjon, og fra august 2023 vil hans pasienter bli tatt imot av Ingebjørg Laupsa Helvik. Vi ønsker henne varmt velkommen!

Vikar:

Lege Ruth Johnsrud vil fra oktober 2023 fungere som generell vikar på legekontoret. Hun vil være tilgjengelig som ekstralege, og i perioder vikariere for fastlegene ved Fjellsiden ved behov. Hun vil først vikariere for Elisabeth Marie Strømme i august og september 2023, og deretter for Melissa Davidsen Jørstad fra oktober til desember 2023.