Nettressurser

  • Post author:

Livskrisehjelpen 

Livskrisehjelpen er Bergen kommunes lavterskeltilbud til mennesker i akutte livskriser. Livskrisehjelpen er bemannet av helsepersonell med videreutdanning i psykisk helsearbeid. Livskrise kan være reaksjoner på alvorlig sykdom eller ulykker, vanskelige samlivsbrudd, å ha mistet noen ved brå død eller selvmord, samt andre hendelser der man kjenner behov for hjelp. Du kan ringe telefonnummer 55 56 87 54 dersom du ønsker kontakt med Livskrisehjelpen.

Rask psykisk helsehjelp

Rask psykisk helsehjelp gir hjelp til personer over 16 år med angstlidelser, mild og moderat depresjon, begynnende rusmiddelproblemer og/eller søvnvansker.

SOVNO.no
Nettside for Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer med info om søvn og søvnvansker.
– Søvndagbok
– Selvhjelpskurs ved langvarige søvnvansker eller kortvarige søvnvansker

Selvhjelpskurs for deg som plages av fobier, depresjon, angst, langvarige søvnvansker eller rødming:
 Skriftlig materiell til selvhjelpskurset om depresjon

Test og tips for å bli røykfri
Her er et godt sted å starte når du har besluttet å ha et liv uten røyk.

Resepter
Her får du informasjon om hvordan du kan hente ut og fornye resepter på vegne av deg selv og andre. Du kan også lese om regelverk for medisiner på blå resept.