Prisliste

  • Post author:

Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget

TjenesteKroner
Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege på dagtid/kveld, legevakt170/288
Sykebesøk på dagtid/kveld223/357
Tillegg hos spesialist i allmennmedisin ved konsultasjon/sykebesøk54/39
Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning, sykmelding, rekvisisjon til røntgen/fysioterapi og henvisning til spesialist v/fremmøte, bud61
Tillegg for taking av blodprøver og andre prøver61
Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenkning og telling av hvite blodlegemer og mikroskopering av urinsediment59

Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget

TjenesteKroner
Tillegg for konsultasjon/sykebesøk for pasient utenfor fastlegeordningen124
Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer: Gynekologisk undersøkelse, enkle elastiske bind m.m.72
Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer: Spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift m.m.109
Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer: Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep, lim m.m.155
Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer: Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m.211
Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, kateter, gips, vaksiner, ortoser m.v.Etter kostnad
Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av resepter, rekvisisjoner, henvisninger osv. per brev, faks, telefon, e-post etter ønske fra pasienten59
For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt time eller ikke benyttes hos allmennlege/spesialist188/304
Når legen må kreve inn ubetalt honorar kan legen i tillegg til honoraret belaste pasienten for legekontorets kostnader vedrørende detteEtter kostnad