Brukerundersøkelse 2024

Fjellsiden legesenter gjennomførte uke 19 og 20 en digital brukerundersøkelse blant de som var på venterommet eller hadde legetimer på Fjellsiden legesenter.

Vi fikk inn totalt 50 besvarelser. Kort oppsummert viste brukerundersøkelsen at mer enn 90% opplever at legekontoret er godt organisert i stor eller svært stor grad , 82% at fastlegen koordinerer deres samlede helsetjenestetilbud på en god eller svært god måte, 88% at de i stor eller svært stor grad blir møtt med høflighet og respekt av personalet.

To tredeler synes ikke det er vanskelig å komme i kontakt med legesenteret på telefon eller via helsenorge.no, men 10% opplever det vanskelig i stor/svært stor grad og ytterligere 20% i noen grad. Det er stor tilfredshet med legesenterets tilgjengelighet på internett inkludert bestilling av time, fornyelse av resepter og e-dialog. Det er en del sprik i hvor raskt de opplevde å få time når de ønsket time hos fastlegen raskt, men de fleste opplever at ventetiden var akseptabel. Alt i alt har 90% høy tilfredshet med fastlegen og tilsvarende 88% for Fjellsiden legesenter som helhet. Det kom også inn noen forslag til tiltak som vi skal forsøke å imøtekomme best mulig (som å sjekke at det alltid er påfylt antibac i dispensere).

Tusen takk til alle som har bidratt til brukerundersøkelsen 2024. Vi håper og tror at den hjelper oss å holde best mulig kurs fremover og at vi stadig kan forbedre oss.