Nyheter

Ekstralege

Flere av legene ved Fjellsiden vil av forskjellige grunner ha kortvarige fravær høsten 2021. Vi er heldige som har fått inn spesialist i allmennmedisin Erlend Kvamme, som vil jobbe ekstra …

Velkommen til nyoppussede lokaler!

Fra tirsdag 3. august er vi tilbake i nyoppussede lokaler ved Kalfaretveien 31. Takk til Kalfaret Legesenter for vennlig utlån av lokaler i sommer mens vi har pusset opp.

Vi pusser opp i ferien!

18. juni vil legekontoret og telefonen være stengt grunnet flytting til Kalfaret legesenter for en periode. Det vil være feriedrift med redusert bemanning fra mandag 21. juni og ut hele …

Koronavaksinering

I uke 15 vil vi ved Fjellsiden legesenter vaksinere aldersgruppene 65-69 år mot koronavirus. Er det noen flere av våre pasienter som er født i 1957 eller tidligere som ønsker …

Endringer i staben!

Fra 29 mars 2021 vil Elisabeth Marie Strømme vikariere for Rebekka Helle, og Ruth Johnsrud vil vikariere for Peter D. Kryvi. Timebestilling og e-Konsultasjoner vil fremdeles foregå som vanlig gjennom …

Påskeferie

Det vil være redusert bemanning i påskeuken. e-kosultasjonstjenesten skrus av under ferieavvikling og vil tas i bruk igjen så snart legen din er tilbake på jobb og kan besvare. Legekontoret …

Smitterverntiltak

Det er strenge smitteverntiltak i Bergen kommune. Vi ber  personer med luftveissykdom, mistanke om smitte av korona eller personer i karantene/isolasjon om å  ikke møte opp på legekontoret. Ring oss …

Koronavaksinering

Fastlegene i Bergen vil bistå kommunen med vaksinasjon mot koronavirus. Vaksine vil skje etter gjeldende prioriteringer og legekontoret vil fortløpende ta kontakt med pasienter som er aktuelle for vaksine for …

Lege Ole-Jacob Knutsen-Berge

Ole-Jacob Knutsen-Berge vil være vikar for Alexander Geelmuyden fra 1 januar 2021. Han er spesialist i allmennmedisin og har lang erfaring. Bestilling av legetimer og digital dialog via helsenorge.no vil …