Nyheter

Silje F. Furu er sykemeldt

Desverre så er vår gode fastlegekollega  Silje F. Furu sykemeldt ut året. Hennes pasienter vil ivaretas av vikar Erlend Kvamme. Han er spesialist i allmennmedisin. All elektronisk kommunikasjon kan sendes …

Informasjon om Koronavirus

Følg med på oppdaterte nyheter og informasjon om viruset på Bergen kommunes hjemmeside og fhi.no. Dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon eller har mistanke om koronasykdom, skal du ikke møte …

Elisabeth M. Strømme

Fjellsiden legesenter er stolte over å ha en ny fastlege med i teamet vårt. Elisabeth Marie Strømne har nylig avsluttet sin doktorgrad og er godt i gang med å spesialisere …

Ekstralege

Flere av legene ved Fjellsiden vil av forskjellige grunner ha kortvarige fravær høsten 2021. Vi er heldige som har fått inn spesialist i allmennmedisin Erlend Kvamme, som vil jobbe ekstra …

Velkommen til nyoppussede lokaler!

Fra tirsdag 3. august er vi tilbake i nyoppussede lokaler ved Kalfaretveien 31. Takk til Kalfaret Legesenter for vennlig utlån av lokaler i sommer mens vi har pusset opp.

Vi pusser opp i ferien!

18. juni vil legekontoret og telefonen være stengt grunnet flytting til Kalfaret legesenter for en periode. Det vil være feriedrift med redusert bemanning fra mandag 21. juni og ut hele …

Koronavaksinering

I uke 15 vil vi ved Fjellsiden legesenter vaksinere aldersgruppene 65-69 år mot koronavirus. Er det noen flere av våre pasienter som er født i 1957 eller tidligere som ønsker …

Endringer i staben!

Fra 29 mars 2021 vil Elisabeth Marie Strømme vikariere for Rebekka Helle, og Ruth Johnsrud vil vikariere for Peter D. Kryvi. Timebestilling og e-Konsultasjoner vil fremdeles foregå som vanlig gjennom …

Påskeferie

Det vil være redusert bemanning i påskeuken. e-kosultasjonstjenesten skrus av under ferieavvikling og vil tas i bruk igjen så snart legen din er tilbake på jobb og kan besvare. Legekontoret …